domingo, 11 de mayo de 2014

Xosé María Díaz Castro. LETRAS GALEGAS 2014

Poeta e traductor
XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO (1914 - 1989), poeta nado en Guitiriz (Lugo). Exerceu como profesor de Ensinanza Media en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) e en Madrid  como profesor e traductor.
O seu primeiro poema publicado foi “ Lluvia de rosas”.

A SÚA OBRA:
Nascida dun sono “,  “El cántico de la ciudad”  e “Nimbos”.
Publicou, ademais, traducións ao galego e ao castelán de poetas e prosistas europeos.
A súa obra posterior a NIMBOS é fragmentaria e algunha permaneceu inédita(sen publicar).

NIMBOS é a súa obra máis importante. Un libro curto, no que se inclúen trinta e dous poemas agrupados en sete títulos: "Pórtico", "Noite", "Lus", "Espranza", "Milagre", "Sono", "Ferida.
Destaca o poema "PENÉLOPE", onde describe a Galicia. Foi traducido ao francés.


Un paso adiante i outro atrás, Galiza,

i a tea dos teus sonos non se move.
A espranza nos teus ollos se esperguiza.
Aran os bois e chove.

Un bruar de navíos moi lonxanos
che estrolla o sono mól coma unha uva.
Pro tí envólveste en sabas de mil anos,
i en sonos volves a escoitar a chuva.

Traguerán os camiños algún día
a xente que levaron. Deus é o mesmo.
Suco vai, suco vén, Xesús María!,
e toda a cousa ha de pagar seu desmo.

Desorballando os prados coma sono,
o Tempo vai de Parga a Pastoriza.
Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.
Un paso adiante i outro atrás, Galiza!

DÍAZ CASTRO, José María, Nimbos, Vigo, Editorial Galaxia, 1961.

Os temas dos seus poemas eran: Galicia e as preocupacións do ser humano, a vida, a morte e o tempo.

PACO NOGUEIRAS CON DIAZ CASTRO


No hay comentarios:

Publicar un comentario